งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

วันที่: 02 พฤศจิกายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1953