งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
Download File
ชื่อไฟล์ : ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554
ประเภท : pdf
Path : file_download/1536897909.pdf
กรุณารอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที ไฟล์จะทำการดาวน์โหลด