งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
Download File
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (การสะสมวันลาพักผ่อน)
ประเภท : pdf
Path : file_download/1511851041.pdf
กรุณารอสักครู่ ประมาณ 5 วินาที ไฟล์จะทำการดาวน์โหลด