งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด