งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
การเขียนหนังสือราชการ (ก.พ.)

1.การเขียนหนังสือราชการ (ก.พ.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2.การวิเคราะห์ค่างาน (ก.พ.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3.การดำเนินการทางวินัย (ก.พ.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

4.เทคนิคการสอนงาน (ก.พ.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

5.ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ก.พ.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

6.ผูกใจให้ได้งาน . .How to engage people to be high performers คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด