NSTRU BLOG

บทความล่าสุด

เรียน ทุกท่าน ตอนนี้ระบบอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อผมได้เลยนะครับ kunakorn_won@nstru.ac.th (เก้า) หรือโทร 4208


nopic

แนวทางการพัฒนางานสารบรรณ ควรดำเนินการอย่างไร

แนวทางการพัฒนางานสารบรรณ ควรดำเนินการอย่างไร
ผู้เข้าชม 88 ครั้ง 2022-04-11 11:59:41


nopic

ปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ มีอะไรบ้าง

ปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ มีอะไรบ้าง
ผู้เข้าชม 81 ครั้ง 2022-04-11 11:59:07

nopic

คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณ ควรปฏิบัติอย่างไร

คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณ ควรปฏิบัติอย่างไร
ผู้เข้าชม 69 ครั้ง 2022-04-11 11:58:34

nopic

ประโยชน์ของงานสารบรรณ มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของงานสารบรรณ มีอะไรบ้าง
ผู้เข้าชม 70 ครั้ง 2022-04-11 11:57:34


บทความยอดนิยม

nopic

เทคนิคง่ายๆ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์

เทคนิคง่ายๆ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์

เข้าชม 19564 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---การหาค่าที่ซ้ำกัน

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การหาค่าที่ซ้ำกัน

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การหาค่าที่กัน

เข้าชม 16985 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel--การใช้งาน-PivotTable

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel :การใช้งาน PivotTable

เข้าชม 10035 ครั้ง 2021-03-08