เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การหาค่าที่ซ้ำกัน

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การหาค่าที่กันเทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---การหาค่าที่ซ้ำกัน

เทคนิคในการใช้งาน Microsoft Excel : การหาค่าที่ซ้ำกัน

    ใน Microsoft excel มีเครื่องมีที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งเราไม่ได้ใช้งานหรือมองข้ามไปในหัวข้อนี้เรามาทดลองใช้เมนูนี้กัน

ชื่อภาษาไทยคือ การจัดรูปแบบตามเงือนไข ซึ่งมีตัวอย่าง file งานจริงซึ่งเป็นข้อมูลการโอนเงินของนักศึกษาเขามา ถ้าต้องการหาข้อมูลรหัสนักศึกษาที่โอนเงินเข้ามาซ้ำกันจะหาได้จากเมนูนี้ 

    1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ คลุมคอลัมน์ที่ต้องการ
    2. ไปที่ Ribbon หน้าแรก เลือก "การจัดรูปแบบตามเงือนไข"
    3. เลือกเมนูแรก "กฏการไฮไลต์เซลล์"
    4. เลือกเมนู "ค่าที่ซ้ำกัน" ตามภาพด้านล่างในรูปที่ 1 
    5. โปรแกรมจะแสดงกล่องคำสั่ง ให้เราเลือกใส่ระดับสีเพื่อจะแยกข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น เช่น การเติมสีแดงอ่อนด้วยข้อความสีแดงเข้มขึ้น ตามตัวอย่างรูปภาพที่ 2 แล้วกดตกลง ก็จะแสดงข้อมูลที่ซ้ำกันมีสีแดงอ่อน


รูปที่ 1 แสดงลำดับการทำงาน


รูปที่ 2 แสดงการแสดงผลของการใช้งานเมนู


By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 252671 ครั้ง 2022-06-18 02:27:44

Comment แสดงความคิดเห็น