หมวดหมู่ : การศึกษา / การเรียนการสอน


nopic

ลบภาพพื้นหลังออกด้วย Powerpoint

การนำภาพพื้นหลังของภาพออก ด้วยโปรแกรม PowerPoint
ผู้เข้าชม 1757 ครั้ง


อัดวีดีโอหน้าจอง่ายๆด้วย-3-ปุ่ม

อัดวีดีโอหน้าจอง่ายๆด้วย 3 ปุ่ม

บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการของวินโด
ผู้เข้าชม 21165 ครั้ง 2022-09-29 10:01:43

โปรแกรมประชุมออนไลน์-Zoom

โปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom

โปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom
ผู้เข้าชม 2442 ครั้ง 2022-04-07 09:17:26เทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---การแยกข้อความเป็นคอลัมน์

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การแยกข้อความเป็นคอลัมน์

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การแยกข้อความเป็นคอลัมน์
ผู้เข้าชม 20033 ครั้ง 2021-09-28 09:51:44

แนะนำโปรแกรม-Zoom-สำหรับการเรียนการสอน

แนะนำโปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอน

แนะนำโปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอน
ผู้เข้าชม 7035 ครั้งเทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---การตรึงแนว

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การตรึงแนว

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การตรึงแนว
ผู้เข้าชม 157009 ครั้ง 2022-04-07 11:18:52

เทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---สลับข้อมูลจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : สลับข้อมูลจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel,Excel,สลับข้อมูลจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง
ผู้เข้าชม 32474 ครั้ง 2022-09-26 11:34:29


LMS-และ-CMS-คืออะไร

LMS และ CMS คืออะไร

การเรียนการสอนออนไลน์
ผู้เข้าชม 771 ครั้ง 2023-04-19 02:51:25


ความสมดุลภาพถ่าย

ความสมดุลภาพถ่าย

การสร้างความสมดุลให้กับภาพถ่าย
ผู้เข้าชม 3201 ครั้ง 2022-04-07 08:27:44


เทคนิคง่าย-ๆ-กับการใช้-Excel--การไฮไลต์เซลล์ที่ต้องการ--quot-มากกว่าหรือเท่ากับ-quot-

เทคนิคง่าย ๆ กับการใช้ Excel: การไฮไลต์เซลล์ที่ต้องการ "มากกว่าหรือเท่ากับ"

เทคนิคง่าย ๆ กับการใช้ Excel: การไฮไลต์เซลล์ที่ต้องการ
ผู้เข้าชม 2532 ครั้ง 2022-04-07 02:35:53

nopic

สัญญาทางปกครอง

ความหมายของสัญญา
ผู้เข้าชม 401 ครั้ง 2023-05-29 03:46:44


เทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel---การตั้งค่า-Font-เริ่มต้นก่อนใช้งาน

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การตั้งค่า Font เริ่มต้นก่อนใช้งาน

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel : การตั้งค่า Font เริ่มต้นก่อนใช้งาน
ผู้เข้าชม 1158 ครั้ง 2024-01-23 09:30:59