โปรไฟล์ของ : ดวงธิดา รักษาแก้ว

บทความทั้งหมด : 14 บทความ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio
nopic

LMS และ CMS คืออะไร

การเรียนการสอนออนไลน์
ผู้เข้าชม 488 ครั้ง 2023-04-19 02:51:25


การบันทึกวิดีโอออนไลน์ด้วย-Canva

การบันทึกวิดีโอออนไลน์ด้วย Canva

บันทึกวิดีโอ Canva
ผู้เข้าชม 433 ครั้ง 2022-09-29 03:58:28


แก้ไข-PDF-ง่ายๆ-ด้วย-Canva

แก้ไข PDF ง่ายๆ ด้วย Canva

แก้ไข PDF
ผู้เข้าชม 375 ครั้ง 2022-09-29 03:25:59

5-ขั้นตอน-การตัดต่อวิดีโอ-Canva

5 ขั้นตอน การตัดต่อวิดีโอ Canva

การใช้งาน Canva
ผู้เข้าชม 1794 ครั้ง 2022-09-22 12:54:008-ฐานข้อมูลออนไลน์-จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ

8 ฐานข้อมูลออนไลน์ จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย
ผู้เข้าชม 827 ครั้ง 2022-03-28 03:22:54