โปรไฟล์ของ : ดวงธิดา รักษาแก้ว

บทความทั้งหมด : 9 บทความ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio
การบันทึกวิดีโอออนไลน์ด้วย-Canva

การบันทึกวิดีโอออนไลน์ด้วย Canva

บันทึกวิดีโอ Canva
ผู้เข้าชม 72 ครั้ง 2022-09-29 03:58:28

แก้ไข-PDF-ง่ายๆ-ด้วย-Canva

แก้ไข PDF ง่ายๆ ด้วย Canva

แก้ไข PDF
ผู้เข้าชม 72 ครั้ง 2022-09-29 03:25:59

5-ขั้นตอน-การตัดต่อวิดีโอ-Canva

5 ขั้นตอน การตัดต่อวิดีโอ Canva

การใช้งาน Canva
ผู้เข้าชม 162 ครั้ง 2022-09-22 12:54:008-ฐานข้อมูลออนไลน์-จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ

8 ฐานข้อมูลออนไลน์ จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย
ผู้เข้าชม 280 ครั้ง 2022-03-28 03:22:54