มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  • Email: www@nstru.ac.th

  • Phone: 075-392039

  • Address: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

Send A Message

Email
Subject