โปรไฟล์ของ : ไวยวิทย มาศจร

บทความทั้งหมด : 9 บทความ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio
nopic

โปรแกรมฟรี OBS Studio บันทึกวีดีโอหน้าจอ

โปรแกรมฟรี OBS Studio บันทึกวีดีโอหน้าจอ
ผู้เข้าชม 76 ครั้ง 2022-04-07 10:12:57

nopic

มารู้จักโสตทัศนูปกรณ์ระบบรับภาพ

มารู้จักโสตทัศนูปกรณ์ระบบรับภาพ
ผู้เข้าชม 62 ครั้ง 2022-04-07 10:01:39

nopic

มารู้จักโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง

มารู้จักโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง
ผู้เข้าชม 58 ครั้ง 2022-04-07 09:40:18


โปรแกรมประชุมออนไลน์-Zoom

โปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom

โปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom
ผู้เข้าชม 103 ครั้ง 2022-04-07 09:17:26

ความสมดุลภาพถ่าย

ความสมดุลภาพถ่าย

การสร้างความสมดุลให้กับภาพถ่าย
ผู้เข้าชม 100 ครั้ง 2022-04-07 08:27:44

nopic

เทคนิคง่ายๆ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์

เทคนิคง่ายๆ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์
ผู้เข้าชม 23832 ครั้ง 2020-09-30


nopic

การใช้โปรแกรม OBS เพื่อสตรีมบนFacebook Live

การใช้โปรแกรม OBS เพื่อสตรีมบนFacebook Live
ผู้เข้าชม 4412 ครั้ง 2020-09-30

nopic

การใช้โปรแกรม OBS เพื่อบันทึกวีดีโอ

การใช้โปรแกรม OBS เพื่อบันทึกวีดีโอ
ผู้เข้าชม 2781 ครั้ง 2020-09-30

nopic

5 ข้อยืดอายุการใช้งาน Projector

วิธีดูแลรักษาเครื่อง Projector เพื่ออายุการใช้งานของเครื่องที่ยาวนาน
ผู้เข้าชม 491 ครั้ง 2020-09-30