โปรไฟล์ของ : กฤษฎา จิตสมพงษ์

บทความทั้งหมด : 6 บทความ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio
การแบ่งพาทิชั่นโดยใช้เครื่องมือของ-Windows

การแบ่งพาทิชั่นโดยใช้เครื่องมือของ Windows

การแบ่งพาทิชั่นโดยใช้เครื่องมือของ Windows
ผู้เข้าชม 280 ครั้ง 2022-09-30 12:26:45

การตั้งค่าการแสดงผลหลายหน้าจอ

การตั้งค่าการแสดงผลหลายหน้าจอ

การตั้งค่าการแสดงผลหลายหน้าจอ
ผู้เข้าชม 432 ครั้ง 2022-09-30 12:11:41

การแชร์ปฏิทิน-Google-ลงในเว็บไซต์

การแชร์ปฏิทิน Google ลงในเว็บไซต์

การแชร์ปฏิทิน Google ลงในเว็บไซต์
ผู้เข้าชม 250 ครั้ง 2022-09-30 11:32:36


การสร้างปฏิทิน-Google-เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

การสร้างปฏิทิน Google เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

การสร้างปฏิทิน Google เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
ผู้เข้าชม 230 ครั้ง 2022-09-30 10:37:46

การแชร์ปฏิทิน-Google-กับผู้ร่วมงาน

การแชร์ปฏิทิน Google กับผู้ร่วมงาน

การแชร์ปฏิทิน Google กับผู้ร่วมงาน
ผู้เข้าชม 270 ครั้ง 2022-09-30 09:17:21

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ
ผู้เข้าชม 715 ครั้ง 2020-09-30