โปรไฟล์ของ : กฤษฎา จิตสมพงษ์

บทความทั้งหมด : 11 บทความ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

การแบ่งพาทิชั่นโดยใช้เครื่องมือของ-Windows

การแบ่งพาทิชั่นโดยใช้เครื่องมือของ Windows

การแบ่งพาทิชั่นโดยใช้เครื่องมือของ Windows
ผู้เข้าชม 866 ครั้ง 2022-09-30 12:26:45


การตั้งค่าการแสดงผลหลายหน้าจอ

การตั้งค่าการแสดงผลหลายหน้าจอ

การตั้งค่าการแสดงผลหลายหน้าจอ
ผู้เข้าชม 8434 ครั้ง 2022-09-30 12:11:41

การแชร์ปฏิทิน-Google-ลงในเว็บไซต์

การแชร์ปฏิทิน Google ลงในเว็บไซต์

การแชร์ปฏิทิน Google ลงในเว็บไซต์
ผู้เข้าชม 1569 ครั้ง 2022-09-30 11:32:36

การสร้างปฏิทิน-Google-เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

การสร้างปฏิทิน Google เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

การสร้างปฏิทิน Google เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
ผู้เข้าชม 549 ครั้ง 2022-09-30 10:37:46


การแชร์ปฏิทิน-Google-กับผู้ร่วมงาน

การแชร์ปฏิทิน Google กับผู้ร่วมงาน

การแชร์ปฏิทิน Google กับผู้ร่วมงาน
ผู้เข้าชม 800 ครั้ง 2022-09-30 09:17:21

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ
ผู้เข้าชม 1342 ครั้ง 2020-09-30