Tag : Ubuntu


ปรับแต่งระบบปฏิบัติการ-Ubuntu-Server-20-04-4-LTS

ปรับแต่งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 20.04.4 LTS

Basic Config Ubuntu Server 20.04.4 LTS
ผู้เข้าชม 1787 ครั้ง 2022-04-02 08:46:26

วิธีการติดตั้ง-MySQL-บน-Ubuntu-18-04-ตอนที่-2

วิธีการติดตั้ง MySQL บน Ubuntu 18.04 ตอนที่ 2

วิธีการติดตั้ง MySQL บน Ubuntu 18.04
ผู้เข้าชม 2209 ครั้ง


วิธีการติดตั้ง-MySQL-บน-Ubuntu-18-04-ตอนที่-1

วิธีการติดตั้ง MySQL บน Ubuntu 18.04 ตอนที่ 1

วิธีการติดตั้ง MySQL บน Ubuntu 18.04
ผู้เข้าชม 2561 ครั้ง

วิธีการติดตั้ง-apache-บน-Ubuntu-18-04---ตอนที่-2

วิธีการติดตั้ง apache บน Ubuntu 18.04 ตอนที่ 2

วิธีการติดตั้ง apache บน Ubuntu 18.04 ตอนที่ 1
ผู้เข้าชม 1463 ครั้ง

วิธีการติดตั้ง-apache-บน-Ubuntu-18-04---ตอนที่-1

วิธีการติดตั้ง apache บน Ubuntu 18.04 ตอนที่ 1

วิธีการติดตั้ง apache บน Ubuntu 18.04
ผู้เข้าชม 1758 ครั้ง


nopic

ติดตั้ง DHCP Server บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS

ติดตั้ง DHCP Server บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS
ผู้เข้าชม 5515 ครั้ง

nopic

ติดตั้ง Unifi Controller บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS

ติดตั้ง Unifi Controller บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS
ผู้เข้าชม 5185 ครั้ง


nopic

DHCP Report Ubuntu 20.04. Server

DHCP Report
ผู้เข้าชม 1182 ครั้ง 2020-09-25