โปรไฟล์ของ : วัชรพงษ์ สงวนคำ

บทความทั้งหมด : 35 บทความ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio
nopic

มาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย IEEE802.11 มีอะไรบ้าง ?

มาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย IEEE802.11 มีอะไรบ้าง ?
ผู้เข้าชม 5539 ครั้ง 2023-04-16 08:48:26

nopic

มาตรฐาน IEEE คืออะไร?

มาตรฐาน IEEE คืออะไร?
ผู้เข้าชม 5676 ครั้ง 2023-04-16 07:49:19

สายไฟเบอร์ออฟติก--Fiber-Optic-Cable--มีดีอย่างไร-?

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) มีดีอย่างไร ?

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) มีดีอย่างไร ?
ผู้เข้าชม 973 ครั้ง 2022-09-29 07:05:43


สายไฟเบอร์ออฟติก--Fiber-Optic-Cable--คืออะไร

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) คืออะไร

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) คืออะไร
ผู้เข้าชม 18318 ครั้ง 2022-09-29 06:21:35

สิ่งที่ต้องรู้ก่อน---เพื่อใช้งานสาย-LAN--UTP-

สิ่งที่ต้องรู้ก่อน...เพื่อใช้งานสาย LAN (UTP)

สิ่งที่ต้องรู้ก่อน...เพื่อใช้งานสาย LAN (UTP)
ผู้เข้าชม 7622 ครั้ง 2022-09-29 11:43:32

การเลือกใช้งานสาย-LAN--UTP--ตาม-Bandwidth-ที่สามารถรองรับสัญญาณได้

การเลือกใช้งานสาย LAN (UTP) ตาม Bandwidth ที่สามารถรองรับสัญญาณได้

การเลือกใช้งานสาย LAN (UTP) ตาม Bandwidth ที่สามารถรองรับสัญญาณได้
ผู้เข้าชม 1310 ครั้ง 2022-09-29 11:21:47


สาย-LAN--UTP--คืออะไร

สาย LAN (UTP) คืออะไร

สาย LAN (UTP) คืออะไร
ผู้เข้าชม 9116 ครั้ง 2022-09-29 10:53:24

ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่าย-Switching

ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่าย Switching

ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่าย Switching
ผู้เข้าชม 2811 ครั้ง 2022-04-07 03:13:26

การออกแบบ-Data-Center-ที่ใช้-Top-of-Rack

การออกแบบ Data Center ที่ใช้ Top of Rack

การออกแบบ Data Center ที่ใช้ Top of Rack
ผู้เข้าชม 2479 ครั้ง 2022-04-07 02:59:21


รายการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย-Linux-Server

รายการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย Linux Server

รายการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย Linux Server
ผู้เข้าชม 1145 ครั้ง 2022-04-07 02:44:10

ปรับแต่งระบบปฏิบัติการ-Ubuntu-Server-20-04-4-LTS

ปรับแต่งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 20.04.4 LTS

Basic Config Ubuntu Server 20.04.4 LTS
ผู้เข้าชม 1787 ครั้ง 2022-04-02 08:46:26


การโจมตี-ระบบปฎิบัติการ--Operating-System-Attacks-

การโจมตี ระบบปฎิบัติการ (Operating System Attacks)

การโจมตี ระบบปฎิบัติการ (Operating System Attacks)
ผู้เข้าชม 2754 ครั้ง

การโจมตีแบบ-MAC-Flood-คืออะไร

การโจมตีแบบ MAC Flood คืออะไร

การโจมตีแบบ MAC Flood คืออะไร
ผู้เข้าชม 1669 ครั้ง

-รู้จักกับการโจมตี-แบบ-Layer-7-DoS

รู้จักกับการโจมตี แบบ Layer 7 DoS

รู้จักกับการโจมตี แบบ Layer 7 DoS
ผู้เข้าชม 1155 ครั้ง


Network-Security

Network Security

Network Security
ผู้เข้าชม 1021 ครั้ง

Linux-Commands-Disk-Usage

Linux Commands Disk Usage

Linux Commands Disk Usage
ผู้เข้าชม 1271 ครั้ง


Linux-Commands-Process-Related

Linux Commands Process Related

Linux Commands Process Related
ผู้เข้าชม 801 ครั้ง

Linux-Commands-Users

Linux Commands Users

Linux Commands Users
ผู้เข้าชม 1553 ครั้ง

Linux-Commands-File-Permission

Linux Commands File Permission

Linux Commands File Permission
ผู้เข้าชม 1370 ครั้ง


Linux-Commands-Network

Linux Commands Network

Linux Commands Network
ผู้เข้าชม 825 ครั้ง

Linux-Commands-Hardware

Linux Commands Hardware

Linux Commands Hardware
ผู้เข้าชม 988 ครั้ง

Linux-Commands-System

Linux Commands System

Linux Commands System
ผู้เข้าชม 844 ครั้ง


nopic

ติดตั้ง DHCP Server บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS

ติดตั้ง DHCP Server บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS
ผู้เข้าชม 5515 ครั้ง

nopic

ติดตั้ง Unifi Controller บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS

ติดตั้ง Unifi Controller บน Ubuntu Server 20.04.1 LTS
ผู้เข้าชม 5185 ครั้ง

OSI-Model-7-Layers-ตอนที่-6

OSI Model 7 Layers ตอนที่ 6

ทำความรู้จักและแก้ปัญหา Presentation Layer และ Application Layer ตอนที่ 6-7
ผู้เข้าชม 12765 ครั้ง


OSI-Model-7-Layers-ตอนที่-5

OSI Model 7 Layers ตอนที่ 5

ทำความรู้จักและแก้ปัญหา Transport Layer ตอนที่ 5
ผู้เข้าชม 7425 ครั้ง

OSI-Model-7-Layers-ตอนที่-4

OSI Model 7 Layers ตอนที่ 4

ทำความรู้จักและแก้ปัญหา Transport Layer ตอนที่ 4
ผู้เข้าชม 4030 ครั้ง

OSI-Model-7-Layers-ตอนที่-3-

OSI Model 7 Layers ตอนที่ 3

ทำความรู้จักและแก้ปัญหา Network Layer ตอนที่ 3
ผู้เข้าชม 13373 ครั้ง


OSI-Model-7-Layers-ตอนที่-2

OSI Model 7 Layers ตอนที่ 2

ทำความรู้จักและแก้ปัญหา Data Link Layer ตอนที่ 2
ผู้เข้าชม 11776 ครั้ง

OSI-Model-7-Layers-ตอนที่-1

OSI Model 7 Layers ตอนที่ 1

ทำความรู้จักและแก้ปัญหา Physical Layer ตอนที่ 1
ผู้เข้าชม 12198 ครั้ง


nopic

DHCP Report Ubuntu 20.04. Server

DHCP Report
ผู้เข้าชม 1181 ครั้ง 2020-09-25