เทคนิคง่ายๆ กับการใช้ Excel :การใช้งาน PivotTable

การใช้งาน Pivot tableเทคนิคง่ายๆ-กับการใช้-Excel--การใช้งาน-PivotTable

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้งาน Excel

การใช้งาน Pivot table
      Pivot table อ่านว่า พิ-วอท-เท-เบิ้ล คือการสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราเลือก
      การใช้งานแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็ได้ข้อมูลที่ต้องการ  เช่นตัวอย่างข้อมูลการอบรม ซึ่งมีข้อมูลนักศึกษาตามคณะต่าง ๆ เข้ามาอบรม ซึ่งเราต้องการนำข้อมูลตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้ PivotTable เพื่อให้ทราบว่ามีจำนวนนักศึกษาที่ ผ่านและไม่ผ่านการอบรม แยกตามคณะ ดังรูปด้านล่าง 


วิธีการใช้งาน
1. นำ mouse ไปในตารางที่มีข้อมูล โดยต้องไม่มีคอลัมน์ที่ผสานเซลล์
2. คลิก “แทรก”
3. คลิก “PivotTable”
4. ใช้ขอบเขตข้อมูลที่ระบบเลือกให้อัตโนมัติ หรือเลือกขอบเขตข้อมูลใหม่
5. เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางรายงาน โดยเลือกแสดงผลใน เวิร์กชีสที่มีอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูล
6. คลิก"ตกลง"   
   ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง


By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 126589 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น