การลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง Remove Duplicates ใน Excel

Remove Duplicatesการลบข้อมูลซ้ำด้วยคำสั่ง-Remove-Duplicates-ใน-Excel

1. คลิกคอลัมภ์ข้อมูลที่ต้องการลบข้อมูลซ้ำออก ไปที่แท็บ data เลือกกลุ่มเครื่องมือ data Tools คลิกเลือก Remove Duplicates (เอารายการที่ซ้ำกันออก)

 

2. จะแสดงหน้าต่าง Remove Duplicates คลิกเลือกที่ต้องการลบข้อมูลซ้ำ นั้นคือ Column A และติ๊กที่ My data has headers แล้วคลิกปุ่ม OK


3. จากนั้นโปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ซ้ำออกไป และแจ้งผลว่า พบ 3 ข้อมูลซ้าและลบออกไปแล้ว เหลือข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน 4 ข้อมูล


4. ผลที่ได้หลังจากการลบข้อมูลซ้ำออกแล้ว ด้วยคำสั่ง Remove Duplicates 


By : สุภาพร อ่อนนวน

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การศึกษา / การเรียนการสอน

ผู้เข้าชม 131667 ครั้ง 2021-09-28 01:38:40

Comment แสดงความคิดเห็น