ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
งานโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 29 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การประชุมทีมงานเบื้องต้นการจัดงาน “ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16”

ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชุมฝ่ายโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562

ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตที่ 8 “ศรีธรรมราชเกมส์”

ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าววันที่: 19 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สำนักงานอธิการบดี. มรภ.นศ. จัดประชุมหารือการมอบหมายงานของบุคลากรในส่วนงาน

ข่าววันที่: 19 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าววันที่: 18 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ “สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง

ข่าววันที่: 18 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน “วัดมะนาวหวาน”

ข่าววันที่: 04 พ.ย. 2562
โพสโดย: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช