นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

Mr. Suppachok Singhasuwan


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

suppachok_sin@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ทักษะ /ความสามารถ



1. หัวข้อ : การติดตั้งและใช้งาน Docker สำหรับให้บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูล

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

คำค้น : Docker

รายละเอียด : การติดตั้งและใช้งาน Docker สำหรับให้บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูล (https://github.com/sappachok)


2. หัวข้อ : การพัฒนาระบบและเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS, PHP, JavaScript, JQuery

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

คำค้น : HTML, CSS, PHP, JavaScript, JQuery

รายละเอียด : การพัฒนาระบบและเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS, PHP, JavaScript, JQuery


3. หัวข้อ : การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

คำค้น : Linux, Ubuntu

รายละเอียด : - การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu - การติดตั้งเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บไซต์ด้วย Apache, PHP


4. หัวข้อ : การพัฒนาระบบด้วย Codeigniter Framework

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

คำค้น : Codeigniter, Framework

รายละเอียด : การพัฒนาระบบด้วย Codeigniter Framework


5. หัวข้อ : การใช้งานฐานข้อมูล Oracle, MySQL

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

คำค้น : oracle, mysql

รายละเอียด : การใช้งานฐานข้อมูล Oracle, MySQL


6. หัวข้อ : การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

คำค้น : python

รายละเอียด : พัฒนาระบบภาษา Python


7. หัวข้อ : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

คำค้น : Bootstrap, Framework

รายละเอียด : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework