เกี่ยวกับเรา

หากท่านพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4208

หรือที่อีเมลล์ kunakorn_won@nstru.ac.th (น้องเก้า)

ขอบคุณครับ