หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

ธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาล-10-ประการ


                                                                         นางนิภาพร ทองคำชุม

                                                                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 2875 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น