การบริหารความเสี่ยง ตอน3

ความเสี่ยง ตอน3การบริหารความเสี่ยง-ตอน3


นิภาพร ทองคำชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 426 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น