การบริหารความเสี่ยง ตอน2

ความเสี่ยง ตอน2การบริหารความเสี่ยง-ตอน2


นิภาพร ทองคำชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 825 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น