การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง


ภาพร ทองคำชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 1154 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น