ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือ "งานรักษาความปลอดภัย" ด้าน RID 9 เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน และรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566 (วันที่ 6 พ.ย.2566)

วันที่: 06 พฤศจิกายน 2566  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมหารือ "งานรักษาความปลอดภัย" ด้าน RID 9 เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน  และรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566  ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 6 พ.ย.2566)

 

      
      
      
    
คำสำคัญ: ประชุมหารือ "งานรักษาความปลอดภัย" ด้าน RID 9 เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน และรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566 (วันที่ 6 พ.ย.2566)
จำนวนการเข้าอ่าน: 2372