ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือ "งานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค รองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566 ( วันที่ 6 พ.ย.2566)

วันที่: 06 พฤศจิกายน 2566  

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมหารือ "งานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค รองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566  ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี ( วันที่ 6 พ.ย.2566)

 

      
      
      
คำสำคัญ: ประชุมหารือ "งานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค รองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2566 ( วันที่ 6 พ.ย.2566)
จำนวนการเข้าอ่าน: 2290