ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 วันที่ระลึกถึงพระมหาราช รัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ 12 ต.ค.66

วันที่: 12 ตุลาคม 2566  

บุคลากร “ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมปลูกป่าเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 วันที่ระลึกถึงพระมหาราช รัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ โดยปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (12 ตุลาคม 2566)

 

      
      
      
      
     
คำสำคัญ: กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 วันที่ระลึกถึงพระมหาราช รัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ 12 ต.ค.66
จำนวนการเข้าอ่าน: 2202