ข่าวกิจกรรม

กองกลาง ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีไม่ใช่หัวหน้างาน

วันที่: 22 เมษายน 2567  

กองกลาง  ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  กรณีไม่ใช่หัวหน้างาน

 

      
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 2179