ข่าวกิจกรรม

งานโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2562  

งานโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ระดมกำลังติดตั้งสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนใหม่  อาคาร 39  จำนวน 6 ห้อง  เพื่อเตรียมการใช้งานในภาคเรียนที่ 2/2562   (ภาพข่าว 29 พ.ย. 2562)

 

      
      
คำสำคัญ: งานโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เข้าอ่านทั้งหมด: 323