ข่าวกิจกรรม

การประชุมทีมงานเบื้องต้นการจัดงาน “ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16”

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2562  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกมล  บุญเมือง (ผู้อำนวยการกองกลาง) เป็นประธานในการประชุมทีมงานเบื้องต้นการจัดงาน “ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16”ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯมอบหมายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ  ห้องประชุมพัสดุกลาง  ชั้น 1 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
    
คำสำคัญ: การประชุมทีมงานเบื้องต้นการจัดงาน “ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16”
เข้าอ่านทั้งหมด: 353