ข่าวกิจกรรม

ประชุมฝ่ายโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2562  

เมื่อวันที่ (26 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมฝ่ายโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562  ณ ห้องประชุมสุดหอม ชั้น 2 อาคาร 29  สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานสภาพความพร้อมของห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, และห้องประชุม เพื่อเตรียมการใช้งานในภาคเรียนที่ 2/2562 และวาระอื่น ๆ ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษาต้องรับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหา

 

      
      
คำสำคัญ: ประชุมฝ่ายโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562
เข้าอ่านทั้งหมด: 294