ข่าวกิจกรรม

ประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2562  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายกมล  บุญเมือง (ผู้อำนวยการกองกลาง) เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารทั่วไป  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ณ  ห้องประชุมคุณโลกยะ  ชั้น 3 อาคาร 29 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
   
คำสำคัญ: ประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เข้าอ่านทั้งหมด: 334