กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" (27 ธันวาคม 2566)

กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" (27 ธันวาคม 2566)

วันที่: 28 ธันวาคม 2566  
เผยแพร่
กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรม

กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี"

เมื่อวันที่ (27 ธันวาคม 2566) เวลา 10.59 น. ณ หน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าว วีระพงค์ รองอธิการบดี ปล่อยขบวน กิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" ครั้งที่ 12 จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่บุคลากร โดยการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พบปะ พูดคุยบริเวณชั้น1 (อาคาร 40) คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

@@@...ภาพกิจกรรม...@@@

คำสำคัญ: กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" (27 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้อ่าน: 2166