กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่: 11 ตุลาคม 2566  
เผยแพร่
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมกิจกรรม

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566  ณ  คณะวิทยาการจัดการ

คำสำคัญ: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมกิจกรรม "คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี" ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนผู้อ่าน: 2165