ตรวจเยี่ยม ชี้แจง มาตรการการดูแล ความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มรภ.นศ. (กะบ่าย) วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2566

ตรวจเยี่ยม ชี้แจง มาตรการการดูแล ความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มรภ.นศ. (กะบ่าย) วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2566

วันที่: 11 กันยายน 2566  
เผยแพร่
ตรวจเยี่ยม  ชี้แจง  มาตรการการดูแล  ความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มรภ.นศ. (กะบ่าย)  วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2566
คำสำคัญ: ตรวจเยี่ยม ชี้แจง มาตรการการดูแล ความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มรภ.นศ. (กะบ่าย) วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2566
จำนวนผู้อ่าน: 2167