มรภ.นศ. ร่วมหารือกับ การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า วันนี้ (30 มิถุนายน 2566)

มรภ.นศ. ร่วมหารือกับ การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า วันนี้ (30 มิถุนายน 2566)

วันที่: 30 มิถุนายน 2566  
เผยแพร่
มรภ.นศ. ร่วมหารือกับ การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า วันนี้ (30 มิถุนายน 2566)

วันนี้ (30 มิถุนายน 2566) ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมาย ให้ สิบโท ดร. กฤตกร ทองนอก ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับนายจำเนียร บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการรับฟังเสียงของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อนำปัญหาของลูกค้าพร้อมนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้ารายสำคัญไปปรับปรุงการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีข้อแนะให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันประกอบไปด้วย 1. การทำความสะอาดลูกถ้วย 2. การบำรุงรักษาหม้อแปลง เช่น ตรวจสอบน้ำมัน อายุการใช้งาน 3. การตรวจสอบจุดต่อ ของสายส่งแรงสูง 4. การติดตั้งตัดตอน ครอปเอาท์ โซนหอพักนักศึกษา 5. การตรวจสอบสภาพการใช้งานของสายแรงสูง และ 6. แก้ปัญหาเสาวางหม้อแปลง ขนาด 1250 w (เสาเอียง) อาคารหอประชุมใหญ่

คำสำคัญ: มรภ.นศ. ร่วมหารือกับ การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า วันนี้ (30 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้อ่าน: 2162