กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.นศ. เข้าร่วมโครงการ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน "29 มิ.ย.2566"

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.นศ. เข้าร่วมโครงการ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน "29 มิ.ย.2566"

วันที่: 29 มิถุนายน 2566  
เผยแพร่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.นศ. เข้าร่วมโครงการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.นศ. เข้าร่วมโครงการ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"  แต่งกายสวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน ผ้าลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกัน สวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน ผ้าลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในส่วนของกองกลาง แต่งกายเสื้อผ้า ชุดลายขอพระราชทาน ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว  " 29 มิ.ย.2566 "


"ภาพข่าว"

คำสำคัญ: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.นศ. เข้าร่วมโครงการ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน "29 มิ.ย.2566"
จำนวนผู้อ่าน: 2163