ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งบแผ่นดิน

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งบแผ่นดิน

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2565  
เผยแพร่
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งบแผ่นดิน

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2165