ข่าวภาพ/กิจกรรม
งานโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดมกำลังติดตั้งสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนใหม่
ข่าววันที่ : 29 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การประชุมทีมงานเบื้องต้นการจัดงาน “ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16”
ข่าววันที่ : 28 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การประชุมฝ่ายโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562
ข่าววันที่ : 28 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ข่าววันที่ : 28 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 8 “ศรีธรรมราชเกมส์”
ข่าววันที่ : 28 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
“กีฬามหาชัยสานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ครั้งที่ 1”
ข่าววันที่ : 19 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าววันที่ : 19 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สำนักงานอธิการบดี. มรภ.นศ. จัดประชุมหารือการมอบหมายงานของบุคลากรในส่วนงาน
ข่าววันที่ : 19 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ข่าววันที่ : 18 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ “สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง
ข่าววันที่ : 18 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน “วัดมะนาวหวาน”
ข่าววันที่ : 04 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมอบนโยบายพนักงานรักษาความปลอดภัย
ข่าววันที่ : 04 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การคิด วิเคราะห์ ภาระงานที่ปฏิบัติ สำหรับงานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
ข่าววันที่ : 04 พ.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึง “ในหลวงรัชกาลที่ 9
ข่าววันที่ : 09 ต.ค. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
“พบปะพูดคุย” เพื่อวางแผน การแก้ปัญหา ระบบไฟฟ้า ประปา และบูรณะอาคาร
ข่าววันที่ : 09 ต.ค. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
น้อมถวายมุทิตาสักการะ “พระราชสิริธรรมมงคล” เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน
ข่าววันที่ : 04 ต.ค. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
“พบปะ พูดคุย ความผูกพันธุ์ ความเข้าใจ รู้เวลา รู้หน้าที่ นำสิ่งที่ดีสู่องค์กร
ข่าววันที่ : 04 ต.ค. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชุม Police nstru
ข่าววันที่ : 10 ก.ย. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.นศ. จัดประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไป
ข่าววันที่ : 14 ส.ค. 2562
โดย : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จิตอาสาร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ข่าววันที่ : 08 ส.ค. 2562
โดย :

[1] 2 3 4 5