การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสำเร็จตามพันธกิจและผลการดำเนินการขององค์กร

ความสำเร็จขององค์กรการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสำเร็จตามพันธกิจและผลการดำเนินการขององค์กร-


By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 78 ครั้ง 2022-04-11 11:14:52