การดำเนินการตามค่านิยมและถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติขององค์กร

ค่านิยมและถ่ายทอดการดำเนินการตามค่านิยมและถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติขององค์กร


By : วรรณวิภา วีระพงศ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ

ผู้เข้าชม 265 ครั้ง 2021-10-09 11:56:26