ข่าวกิจกรรม

ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ “สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2562  

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562   กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่  “สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง"  โดยมีนายกมล  บุญเมือง  ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในที่ประชุม

 

      
      
      
      
    
คำสำคัญ: ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ “สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง
เข้าอ่านทั้งหมด: 266