กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

คำสำคัญ: กองกลาง จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เข้าอ่านทั้งหมด: 376