บุคลากรงานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ

 

นายมงคล จุลโพธิ์
Mr. Mongkol Julpho
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ระดับตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ 
หัวหน้างานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
[รายละเอียด]

                                

 

       

                                                     

                 

นายสุรศักดิ์ จันทร์สุวรรณ
Mr. Surasak Chansuwan
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่เทคนิค
(รายละเอียด)

นายสุพัฒน์ ประสาน
Mr. Supat  Phasan
ตำแหน่ง  : ช่างประปา ระดับ ช 2
(รายละเอียด)

นายเนือง ภูธรภักดี
Mr. Nuang  Phutornpakdee
ตำแหน่ง  : ช่างระบบน้ำ ระดับ ช 1
(รายละเอียด)
   
 นายสิทธิพร โสทะ
Mr. Sittiporn  Sota
ตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค
(รายละเอียด)
  นายศุภกฤต เถาตาจันทร์
Mr. Suphakrit Thaotachan
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
(รายละเอียด)