ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบระบบการรับแจ้งเบาะแสของมหาวิทยาลัย (5 มิ.ย.67)

ข่าววันที่: 14 มิ.ย. 2567
โพสโดย:
ประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบการรับ-นำส่งรายได้ของสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ (5 มิ.ย.67)

ข่าววันที่: 14 มิ.ย. 2567
โพสโดย:
การตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 (28-29 พ.ค.67)

ข่าววันที่: 11 มิ.ย. 2567
โพสโดย:
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2567 (23 เม.ย.67)

ข่าววันที่: 25 เม.ย. 2567
โพสโดย:
ประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ (3 เม.ย.67)

ข่าววันที่: 04 เม.ย. 2567
โพสโดย:
ประชุมปิดตรวจ สรุปผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (3 เม.ย.67)

ข่าววันที่: 04 เม.ย. 2567
โพสโดย:
กิจกรรมให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (28 มี.ค.67)

ข่าววันที่: 01 เม.ย. 2567
โพสโดย:
ประชุมปิดตรวจ สรุปผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (27 มี.ค.67)

ข่าววันที่: 04 เม.ย. 2567
โพสโดย:
ประชุมเปิดตรวจ การสอบทานการควบคุมการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย-งานนิติการ (27 มี.ค.67)

ข่าววันที่: 28 มี.ค. 2567
โพสโดย:
กิจกรรมให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (13 มี.ค.67)

ข่าววันที่: 01 เม.ย. 2567
โพสโดย: