การบริการวิชาการ1. หัวข้อ : เข้าร่วมเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ควท.ว 214/2562)

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้รับบริการ :

รายชื่อวิทยากร :

วันที่เริ่มต้น : 1/2563 วัน

วันที่สิ้นสุด : 2563-04-09 ชั่วโมง

รายละเอียด : เข้าร่วมเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่