มาเรียนรู้ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้ากันเถอะ

มาเรียนรู้ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้ากันเถอะnopic

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ระเบียบงานสารบรรณ ส่วนบริหารทั่วไป  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า         คู่มือตามกระบวนงาน

กรณีเป็นหนังสือราชการที่ใช้กระดาษตราครุฑ   หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่มีตราครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก

       การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากระดาษไว้ ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ที่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจาก ขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ ๓ เซนติเมตร             

           การพิมพ์คำต่อเนื่องของข้อความ

           ให้พิมพ์คำต่อเนื่องของข้อความที่ยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล้างทางมุมขวาของหน้านั้นๆแล้วตามด้วย ... (จุด 3 จุด) โดยปกติให้เว้นระยะห่างจาก 3 บรรทัด และควรจะมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย 2 บรรทัด ก่อนพิมพ์คำลงท้าย             

 

 

 

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : อื่นๆ

ผู้เข้าชม 824 ครั้ง 2023-04-22 07:53:23

Comment แสดงความคิดเห็น