แหล่งที่มาของข้อมูล BIG DATA

-แหล่งที่มาของข้อมูล-BIG-DATA

แหล่งที่มาของข้อมูล BIG DATA

 

        1. ข้อมูลที่เกิดจากคนสู่คน ที่มีการสื่อสารกับโลกดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งอีเมลหรือส่งข้อความ การโพสภาพถ่ายถึงกันหรือแม้แต่การทำข่าวให้เราได้ดูจากทั่วทุก มุมโลก ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษร รูปภาพ แต่อาจเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวเกิดเป็นกิจกรรมการไลฟ์สด (Live chat) ณ สถานที่จริงเวลาจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นที่เราทำการโพสหรือแชร์ไปนั้นไม่ได้ถูกลบ แต่มันจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เราไม่รู้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เราเลือกใช้ในการแชร์ แลกเปลี่ยน หรือส่งออกไป

        2. ข้อมูลที่เกิดจากคนสู่อุปกรณ์ ในปัจจุบันจะพบว่านอกจากผู้คนจะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเองแล้วเรายังมีการสื่อสารกับอุปกรณ์ดิจิทัลด้วย ทั้งในรูปแบบ Machine device หรือเซ็นเซอร์ ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น Siri ใน iPhone หรือ Cortana ใน Microsoft หรือ Google Now ของมือถือ Samsung Android เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลจาก Google ซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลที่เกิดจากคนสู่อุปกรณ์ในกลุ่มที่เป็นเหมือน Machine ซึ่งจะช่วยให้ Machine เหล่านั้นเกิดการเรียนรู้หรือถ้าเป็นตัวอย่างของ device ก็เช่น Apple watch หรือ fitbit ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในกลุ่ม smart watch ที่เราจะส่งข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ จำนวนก้าวการเดิน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายของเรา ซึ่งเมื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ทำการเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตก็จะดึงข้อมูลจากอุปกรณ์นาฬิกา fitbit หรือ Apple watch ไปเก็บเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์พฤติกรรมและสร้างเป็นโอกาสทางการตลาดต่อไปได้

        3. ข้อมูลที่เกิดจากอุปกรณ์สู่อุปกรณ์ (M2M) ข้อมูลในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากเทคโนโลยีตัวจับเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ในการวัดค่าบางอย่างจากจุดที่ติดตั้งอยู่แล้ว ส่งตำแหน่งและข้อมูลจำเพาะออกไปหาตัวรับ ตัวอย่างเช่น การติด Easy Pass ไว้ ที่หน้ารถเพื่อให้ส่งสัญญาณเพื่อจ่ายค่าผ่านทางในเวลาที่เราขับผ่านทางด่วนหรือ แม้กระทั่งการติดเซ็นเซอร์ไว้ในกล้องในลิฟท์หรือที่ประตูรถไฟฟ้าเพื่อใช้ตรวจจับ การเคลื่อนไหวของคนที่ผ่านเข้าออกประตูเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครแล้วประตูจะทำการปิดอย่างปลอดภัย

        4. ข้อมูลที่เป็นแบบ internet of things ความแตกต่างของ IoT เป็นระบบที่นำความสามารถของ M2M ออกมาขยายความให้ได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่ M2M ผลิตนั้นแทนที่จะใช้แค่สื่อสารระหว่างกันเองเท่านั้น แต่เราจะมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ จากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้ทันที ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ในระบบรถยนต์ถ้าความดันลมยางมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานตัวเซ็นเซอร์นั้นก็จะส่งข้อมูลไปที่ตัวประมวลผลกลางของระบบเครื่องยนต์และส่งผลต่อให้รถสตาร์ทไม่ติดซึ่งลักษณะดังกล่าวแบบนี้จะเป็นเหมือนข้อมูลที่อุปกรณ์มีการสื่อสารระหว่างกันเอง เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ หรือ M2M แต่ในกรณีของข้อมูลที่เป็นแบบ IoT นั้นจะมีลักษณะที่ว่าถ้าความดันลมยางเริ่มมีค่าต่ำตัวเซ็นเซอร์ก็จะมีการประมวลข้อมูลและส่งข้อมูลมาเตือนอยู่ในสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าไปตรวจสภาพในตัวรถซึ่งลักษณะแบบนี้จะ เรียกว่าเป็นข้อมูลแบบ internet of things

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : อื่นๆ

ผู้เข้าชม 183 ครั้ง 2022-04-11 02:53:43