ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

วันที่: 11 กันยายน 2566  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.สมจินต์ จ่างทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

การประชุมมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564-2567 และพิจารณาการจัดโครงการมหกรรมประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่อง เหรียญพระคณาจารย์และเครื่องรางของขลัง 14 จังหวัดภาคใต้

 

      
   
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 2194