ติดต่อเรา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การติดต่อ:

1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 อีเมล: council@nstru.ac.th

โทรศัพท์: 075-845514
โทรสาร: 075-845514