ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558

วันที่: 15 กรกฎาคม 2559  

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องประชุมสุดหอม  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3

 

      
      
      
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 2200